W dniu 21.11.2016 r. na łamach czasopisma „Duży Format” stanowiącego dodatek do „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł red M. Wojcika dotyczący rzekomych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych, w tym Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Brzegu oraz „Brzeg” w Brzegu. Po zapoznaniu się z wyżej wymienionym artykułem prasowym Okręg Opolski PZD w Opolu stwierdza, że treści w nim zawarte są poniżej standardów rzetelności dziennikarskiej. Zarząd ROD „Relaks” w Brzegu oraz Okręg Opolski PZD w Opolu na przestrzeli ostatniego roku wysłał kilkanaście pism z wyjaśnieniami dotyczącymi funkcjonowania ROD, w tym także opisujących wyniki kontroli prowadzonych przez Okręg, przeprowadzanych nota bene na wniosek wymienionego w artykule Pana Leszka C.  Dlatego twierdzenia, iż zainteresowany nie może uzyskać informacji nt. działania ROD jest wręcz żenujące.

Pan Leszek C. w ciągu ostatnich lat regularnie odwiedzał biuro zarząd ROD, celem zapoznania się z dokumentami sprawozdawczymi ROD oraz uczestniczy w walnych zebraniach sprawozdawczych ROD, na których corocznie szeroko omawiane są sprawy związanie z wydatkowaniem pieniędzy przez Zarząd ROD „Relaks” w Brzegu. O obecności Pana Leszka C. na zebraniu sprawozdawczym w kwietniu 2016 r. świadczą złożone na listach obecności własnoręczne podpisy. Dodatkowo informację sprawozdawcze dotyczące sprawozdawczości ROD „Relaks” w Brzegu opublikowane są  na ogólnodostępnej stronie internetowej ROD „Relaks” w Brzegu. Biorąc pod uwagę powyższe fakty niepoważnym jest sugerowanie, że ktokolwiek uniemożliwia Panu C. uzyskania informacji dotyczącej wydatkowana pieniędzy przez ogród.

Redaktor M. Wójcik pisze, iż Pan C. „wywnioskował, że zarząd ROD wystawia sobie faktury i ściąga zawyżone opłaty za wodę i prąd”. W obecnym porządku prawnym obowiązuje zasada domniemana niewinności, z której wynika, że jeżeli ktoś coś „wywnioskował” i co za tym idzie rzuca pod adresem zarząd ROD poważne oskarżenia, ocierające się wręcz o defraudację związkowych pieniędzy, to powinien jednocześnie przedstawić także jakiekolwiek dowody w sprawie na poparcie swoich oskarżeń, a nie publikować jedynie tezy nie mające żadnego odniesienia w rzeczywistości.  Jedyne co pozostaje w tej niejasnej sytuacji to zapytać o jakie faktury chodziło oraz na czym miałoby polegać zawyżanie opłat za wodę i prąd w ogrodzie ?

Jeżeli chodzi o zawartą w artykule informację dotyczącą sprawozdawczości w ROD „Brzeg” w Brzegu to informacja ta została wywieszona przez zarząd ROD na ogrodowej tablicy ogłoszeń w stosownym terminie. Faktem jest, że w późniejszym czasie nieznany sprawca zerwał ją wraz z innym ogłoszeniami znajdującymi się na wspominanej tablicy. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy działkowiec w godzinach otwarcia biura ROD ma prawo zapoznać się z wyżej wymienionym dokumentem. Pan S. na którego  powołuje się autor artykułu również miał do tego prawo, szkoda że nie skorzystał z niego przed wystosowaniem listu do gazety.

Jednocześnie, z całą stanowczością pragniemy podkreślić, że nigdy w prowadzonej z Panem S. korespondencji Okręg nie użył sformułowania „prezes dopiero uczy się robić szczegółowe rozliczenia” jest to dziennikarska manipulacja podobnie jak wyrwany z kontekstu fragment odpowiedzi Prezesa ROD „Relaks” w Brzegu odnoszący się do innego zagadnienia niż to przedstawione w artykule.

Bartłomiej Kozera – Prezes PZD Okręgu Opolskiego w Opolu.

źródło: www.ozoopole.pzd.pl