Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego informuje, że w dniu 1 kwietnia 2017 r. (sobota) o godz. 10.00 zostanie włączone zasilanie wodne na ogrodach Relaks-1 i Relaks-2. W związku z powyższym Zarząd ROD Relaks prosi wszystkich użytkowników sieci wodociągowej o zakręcenie wszystkich zaworów głównych na Waszych działkach, a także powiadomienie sąsiadów w razie ich nieobecności o tym fakcie. Przypominamy, że nie zakręcenie zaworów głównych będzie skutkowało niekontrolowanym wyciekiem wody, co spowoduje naliczenie dodatkowych kosztów na tego użytkownika i ponownym zamknięciem wodociągu na czas nieokreślony.

Zarząd ROD