W dniu 9 grudnia 2017 r. XIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delagatow PZD przyjął znowelizowany statut PZD, który zacznie obowiązywać po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany zawarte w znowelizowanym statucie przede wszystkim wynikają z konieczności dostosowana statutu do zmian wynikających z zeszłorocznej nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Aby zapoznać się z nowym statutem PZD – kliknij tutaj.