Zarząd ROD “RELAKS” przedstawia regulaminy korzystania z sieci wodociągowej i sieci energetycznej, uchwalone na  Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 21.04.2018 r.

Regulamin korzystania z sieci wodociągowej ROD Relaks

REGULAMIN korzystania z energii elektr.