Zarząd ROD “Relaks” zawiadamia, że podjął decyzję o remontowaniu sieci energetycznej na ogrodach Relaks I i Relaks II od listopada 2020 roku, sukcesywnie do czasu zakończenia zadania.
Szczegółowe informacje o inwestycji ogrodowej, zakresie ich prac i finansowaniu będą przedstawione na zebraniu sprawozdawczym w roku 2021 r