Z uwagi na konieczność przeprowadzenia konserwacji instalacji elektrycznej na terenie ROD “Relaks”  I w Brzegu , informujemy iż w dniu 06-08-21 , w godz. od 7°°  do 17°° na tym ogrodzie wystąpi brak prądu.

Zarząd

ROD “Relaks”

w Brzegu