Od 21 lutego do końca miesiąca trwać będą szkolenia prezesów i skarbników ROD Okręgu Opolskim. W szkoleniach uczestniczą też księgowi tych ogrodów, które nie są jeszcze zrzeszeni w OFK. Prezesów szkolić będą pracownicy biura  z prezesem Okręgu na czele oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Roman Żurkowski. Skarbników i księgowe z Polskiego Ładu oraz zasad sporządzania sprawozdań finansowych i przygotowania preliminarza instruować będzie główna księgowa Okręgu Anna Wiśniowska.

Szkolenia prezesów dotyczą problemów węzłowych w funkcjonowaniu ogrodów (klimat, dotacje z gmin, program budowy siedzi dla zarządów ROD) oraz zasad przygotowania i prowadzenia zebrań sprawozdawczych. Prowadzane będą w małych zespołach, tworzących 14 grup z zachowaniem wszystkich wymogów  sanitarnych.

Tomasz Ośródka Inspektor ds. organizacyjno-prawnych

Źródło: http://ozoopole.pzd.pl/szkolenia-w-okregu-opolskim-luty-2022/