W czwartek 2 czerwca 2022 r. w świetlicy domu działkowca ROD “Działkowiec Opolski” w Opolu zabrali przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych okręgu opolskiego PZD. Celem narady był nabór wniosków o unijne granty dla ROD, który ruszył 30 maja br.
Naradę otworzył Prezes okręgu opolskiego PZD Bartłomiej Kozera . Witając uczestników wyjaśnił, że celem spotkania jest omówienie proponowanego przez oddział regionalny Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Opolu projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Następnie podkreślił znaczenie projektu dla ROD.
Jako drugi głos zabrał Z-ca Dyrektora Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Marcin Krasoń, który wyjaśnił, że program powstał dzięki podpisaniu przez Agencję oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę, która pozwoli skorzystać rodzinnym ogrodom działkowym ze środków europejskich. W wyniku czego mogą się one ubiegać o wsparcie sięgające od 10 tys. zł do 100 tys. zł.  Łącznie na ten cel przeznaczonych jest 50 mln zł. Wnioski o granty powinny dotyczyć działań, które przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia w miastach i będą mogły korzystnie wpłynąć na komfort życia społeczności lokalnych.

W dalszej części narady Z-ca Kierownika Wydziału ds. Wdrożeń , Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Opolski Oddział Regionalny ARiMR Jolanta Bińczycka omówiła ogólne założenia konkursu wynikające z regulaminu a także zaprezentowała inwestycje możliwe do sfinansowania i kryteria przyznawania grantu w ramach Projektu. Po przerwie natomiast omówiła umowę o powierzenie grantu. W trakcie prezentacji z sali padało wiele pytań, które na bieżąco były wyjaśniane.

Ostatnim punktem programu narady było omówienie wytycznych odnoszących się do etapów w procedurze pozyskiwana grantu dla ROD, który przedstawiła Inspektor d/s inwestycji OZ PZD w Opolu Malwina Moczko-Wieszołek wyparciu o projekty uchwał Krajowej Rady PZD w/s zasad udziału PZD w konkursie “Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” oraz Krajowego Zarządu PZD w/s określenia zasad reprezentacji PZD na potrzeby składania oświadczeń woli w związku z pozyskiwaniem środków z projektu prowadzonego przez ARiMR. Narada zakończyła się dyskusją n/t Programu – zadań i możliwości jakie stoją przed zarządami opolskich ROD.

Ewa Majewska
St. Instruktor ds. ogrodnictwa
OZ PZD w Opolu

Źródło: http://ozoopole.pzd.pl/relacja-z-narady-zarzadow-rod-okregu-opolskiego-pzd-w-s-realizacji-programu-rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych/