W Panoramie Powiatu Brzeskiego z dnia 14-07-2022 ukazał się felieton dotyczący działalności naszego ogrodu podpisany przez Pana Leszka Ciepielskiego.  Krytyczne felietony i artykuły pisane przez W/w ukazują się systematycznie co roku od kilkunastu lat. Nie przeszkadza temu Panu fakt że jest użytkownikiem działki na naszym ogrodzie i szkaluje bezpodstawnie jego działalność.
Ten Pan kocha pisać , bo pisze również skargi do innych instytucji jak Prezydent Opola czy Rzecznik Praw Obywatelskich. Instytucje te wnikliwie sprawdzają naszą działalność pod względem zgodności z prawem PZD. Jeśli mają wątpliwości kierują sprawę do sądu w Warszawie. Wyrok oddalający zarzuty skierowane do Prezydenta z roku 2021 otrzymaliśmy w roku bieżącym.
 Uzasadnienie takiej działalności Tego Pana wynika z frustracji i przegranej walki z Polskim Związkiem Działkowców w wyniku której został pozbawiony członkostwa w PZD, tym samym uczestnictwa w działalności i dostępu do informacji z jego działalności.
Źródło uchwały z strony internetowej: https://www.polskalewica.pl/images/RODRelaks/RODRelaks04.pdf
Od powyższej uchwały W/w złożył odwołanie do sądu w Warszawie.
Odwołanie zostało odrzucone tym samym sprawa przez W/w przegrana. Frustracja z przegranych spraw sprawia że uporczywie, krytycznie w sposób nieuczciwy opisuje naszą działalność.
Jeżeli przepisy PZD komuś nie odpowiadają to można zrezygnować z dzierżawy działki w PZD, kupić prywatną działkę np w gminie Lubsza, zarządzać w/g własnych zasad, bez żadnych nakładów finansowych.
Życzymy Leszkowi Ciepielskiemu dużo zdrowia i wytrwałości w walce z wyimaginowanym wrogiem.
Z działkowym pozdrowieniem.
Zarząd ROD “Relaks” w Brzegu