OPŁATA

Zarząd ROD Relaks I i II zawiadamia działkowców iż włączenie wody nastąpi 1 kwietnia 2023 o godzinie 10.00tej.

Obecność działkowców obowiązkowa w celu sprawdzenia instalacji i zapobiegnięciu ewentualnych wycieków wody.