Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD

w dniu 25.03.2023 roku uchwaliło n/w opłaty obowiązujące w 2023 roku.

 

Składka członkowska  6,00 zł  (uchwała KR PZD nr 3/XVI/2022 z dnia 17.11.2022r.)

Opłata ogrodowa (Uchwała WZ nr 04/2023 z dnia 25.03.2023r.) 0,75 zł za metr kwadratowy pow. działki

Partycypacja (Uchwała KR PZD nr 2/XVI/2022 z dnia 17.11.2022) 0,12 zł za metr kwadratowy pow. działki

                                                      RAZEM OPŁATA OGRODOWA : 0,87 zł za metr kwadratowy pow. działki

 

Opłata ogrodowa – ENERGETYCZNA: 20,00 zł od działki (Uchwała WZ nr 05/2023 z dnia 25.03.2023r)

Opłata ogrodowa – WODNA: 20,00 zł od działki (Uchwała WZ nr 06/2023 z dnia 25.03.2023)

Opłata z wywóz śmieci: (Uchwała WZ nr 07/2023 z dnia 25.03.2023)

Relaks I: 50,00 zł od działki 

Relaks II: 70,00 zł od działki 

Zaliczka za zużycie wody: 40,00 zł  (Uchwała WZ nr 09/2022 z dnia 25.03.2023)

Zaliczka za zużycie energii elektrycznej: 20,00 zł (Uchwała WZ nr 09/2023 z dnia 25.03.2023)

Opłaty należy dokonywać do dnia 30 czerwca 2023 roku w Banku Spółdzielczym w Brzegu, ul. Bolesława Chrobrego 11 (wejście od ul. Piastowskiej lub opłaty można dokonać przez przelew bankowy na nr konta:  87 8863 0009 1000 0000 0488 0001

Od wpłat dokonanych po terminie zostaną naliczone odsetki ustawowe za zwłokę.

W tytule przelewu należy podać Nazwisko, Imię użytkownika działki, nr działki oraz nr kompleksu ogrodowego R1 lub R2 

Jednocześnie wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej www.relaks-brzeg.pl oraz w siedzibie Zarządu Relaks przy ul. Fabrycznej 15 w Brzegu.

 

SKARBNIK ROD RELAKS W BRZEGU:                                                                                                        PREZES ZARZĄDU ROD RELAKS W BRZEGU:

-BARBARA MIELCZAREK-                                                                                                                                                   – JERZY ZAKRZEWSKI-