Ogrodowa Komisja Rewizyjna

  • Ambroziak Adolf – Przewodniczący
  • Kowal Ryszard – Zastępca Przewodniczącego
  • Nega Andrzej – Sekretarz