Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 263/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2022”.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenie udziału następuje poprzez złożenie:

  1. Wypełnionego i podpisanego „Formularz zgłoszenia do Konkursu Krajowego Konkursu „Najpiękniejsza Działka Roku 2022”.
  2. Dokumentacji fotograficznej opisanej zgodnie z wykazem ujętym w formularzu.
  3. Podpisanego przez uczestnika konkursu ”Oświadczenia uczestnika Krajowego Konkursu Najpiękniejsza Działka Roku  2022”.

Zgłoszenia przesyłać należy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres e-mail: konkurskz.dzialka@pzd.pl

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 31 lipca 2022 r. 

Krajowy Zarząd PZD na podstawie oceny i wniosków Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie  w terminie do 16 sierpnia 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Krajowych Dni Działkowca 2022 opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz w mediach społecznościowych i na stronie internetowej PZD.

Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że nagrodami w konkursie będą:

1)    I miejsce  –  nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł;

2)    II miejsce –  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

3)    III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

4)    Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

Oprócz nagród pieniężnych, osoby nagrodzone miejscem I-III otrzymają puchary konkursowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy konkursowe i roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

Zdjęcia nagrodzonych działek zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Załączniki:

  1. Uchwała Krajowego Zarządu PZD nr 263/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza działka Roku 2022”.
  2. Regulamin konkursu.
  3. Formularz zgłoszeniowy.
  4. Oświadczenie uczestnika konkursu.

Źródło: http://pzd.pl/artykuly/26585/114/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-10-czerwca-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-krajowego-pn-Najpiekniejsza-Dzialka-Roku-2022.html