Ogrodowa Komisja Rewizyjna

  1. Ambroziak Adolf – Przewodniczący

  2. Kowal Ryszard – Zastępca Przewodniczącego

  3. Janusz Faliński – Sekretarz