KONTAKT

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „RELAKS”

ul. FABRYCZNA 15, 49-300 BRZEG

NIP 747 -16-11-149

REGON 007015915-29362

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa KRS 0000293886

Telefony kontaktowe:

507-111-933 – Zarząd ROD

 

662-447-650 – I Z-ca prezesa ROD

 

602-279-522 – Skarbnik ROD

 

600-546-726 – Wiceprezes sektor Relaks I i Relaks II

 

e-mail: rodrelaksbrzeg@wp.pl

 

Konto bankowe ROD „Relaks” w Brzegu:

Bank Spółdzielczy w Brzegu

87886300091000000004880001

 

Stronę internetową www.relaks-brzeg.pl prowadzi:

Janusz Faliński – tel. 786 -216 – 084