Opłaty ogrodowe

Opłatę za użytkowanie działki można dokonać przelewem na podany poniżej numer konta bankowego, w tytule przelewu proszę podać sektor, numer działki, imię i nazwisko działkowca. (przykład tytułu przelewu: Sektor: RELAKS II, Nr działki: 12, Jan Kowalski)

Konto bankowe ROD „Relaks” w Brzegu:

Bank Spółdzielczy w Brzegu

Numer konta bankowego: 8788 6300 0910 0000 0004 8800 01