KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ZIELONYCH

Szanowni Działkowicze,

Przypominamy, że większość odpadów zielonych powinna być umieszczana w kompostownikach, które zgodnie z regulaminem powinna posiadać każda działka.

W kompostownik musi być wyposażona każda działka w Rodzinnych Ogrodach Działkowych! To „musi” wynika z zapisu zawartego w § 42  Regulaminu ROD.

To świetny sposób na pozbycie się resztek roślinnych i odpadków organicznych z ogrodu: skoszona trawa, liście, ścięte gałązki (drobne), resztki roślin ozdobnych, warzyw i owoców, chwasty (bez nasion) itp. Ta pierwsza rola nabiera szczególnego znaczenia w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, w których jest całkowity zakaz spalania (zresztą bardzo słusznie). To już wystarczający powód, żeby założyć kompostownik. Pamiętajmy, że odpady zielone nie mogą być też wyrzucane do zwykłych kontenerów na śmieci.

Po drugie z prawidłowo prowadzonego kompostowania uzyskujemy świetny bezpłatny nawóz organiczny do ogrodu, który jest łatwo przyswajalny przez rośliny, a jednocześnie nie występuje ryzyko przenawożenia.

O czym należy pamiętać przy urządzaniu kompostownika?

 • materiał kompostowany powinien być rozdrobniony, dobrze ze sobą wymieszany i przedzielony warstwami ziemi,
 • materiał kompostowany powinien być również maksymalnie zróżnicowany, gdyż to polepsza właściwości odżywcze uzyskanego nawozu,
 • pryzma kompostowa winna być przykryta słomą, liśćmi lub starym sianem w celu zabezpieczenia przed wysychaniem,
 • drewniany kompostownik powinien posiadać szczeliny, dzięki którym zapewnione będzie odpowiednie napowietrzanie,
 • spód kompostownika dobrze jest wyłożyć gałęziami, a w pryzmie kompostowej dobrze jest umieścić dreny z otworami, gdyż złe napowietrzenie powoduje rozpoczęcie niepożądanych procesów gnilnych.

Czego NIE kompostujemy?

 • substancji, które nie ulegają rozkładowi (szkło, metal, tworzywa sztuczne, gruz budowlany),
 • resztek jedzenia, które nie są pochodzenia roślinnego (resztek mięsa, kości, tłuszczu itp.), gdyż łatwo gniją i bardzo utrudniają rozkład mikrobiologiczny pryzmy kompostowej, a ponadto wydzielają przykry zapach zwabiając muchy i inne zwierzęta,
 • skórek owoców cytrusowych, gdyż bardzo wolno się rozkładają, z uwagi na zawartość środków chemicznych zapobiegających gniciu,
 • chleba, ponieważ pleśń chlebowa zawiera substancję, która w znaczny sposób spowalnia procesy rozkładu substancji organicznej,
 • roślin zaatakowanych chorobami, zanieczyszczonych metalami ciężkimi, chwastów i roślin, które już wytworzyły nasiona oraz roślin z pozostałościami pestycydów, gdyż stanowią one zagrożenie dla czystości biologicznej wytwarzanego kompostu,
 • ścieków komunalnych oraz fekaliów, a także zwierzęcych odchodów, w tym również piasku i sorbentów dla kotów oraz zanieczyszczonych trocin po zwierzętach, z uwagi na względy sanitarne i higieniczne,
 • zadrukowanego papieru oraz pełnych papierowych worków z odkurzacza,
 • popiołu z kominka lub pieca,
 • papierosów, tytoniu i niedopałków.

NIE SPALAJ!!!

Art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zm.) brzmi: „Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł.”

Art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach brzmi: „Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”.

§ 68 punkt 5 Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego surowo zabrania użytkownikom działek spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych.

KOMPOSTUJ!!!

§ 42 Regulaminu ROD zobowiązuje działkowca do posiadania na działce kompostownika i kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzących z działki części roślinnych.

KOMPOSTUJ!

 

Kompostowanie jest niezwykle istotne w ochronie środowiska, ponieważ:

 • kompost poprawia jakość gleby,
 • dzięki stosowaniu kompostu następuje wzrost plonowania,
 • poprzez zastosowanie na działkach kompostu ulega zmniejszeniu zużycie nawozów mineralnych,
 • zwiększa sorbcję glebową, a co za tym idzie zmniejsza się ilość wymywanych składników pokarmowych z gleby,
 • następuje dzięki kompostowaniu przywrócenie środowisku naturalnemu składników glebotwórczych.

Kompostowanie odpadów organicznych wpływa na wielkość emisji gazów i przedostawania się ich do atmosfery, co w konsekwencji prowadzi do poprawy jakości naszego życia i zdrowia.

Właściwy stosunek do przyrody jest miarą kultury człowieka, a zdolność do odczuwania piękna natury i odpowiedzialność za postępowanie człowieka w świecie przyrody świadczy o jego duchowym bogactwie.

Co to jest kompost?

KOMPOST to podstawowy, niezastąpiony i najtańszy nawóz organiczny, podobny do próchnicy, bogaty w substancje organiczne, uzyskiwany w procesie kompostowania selektywnie zbieranych bioodpadów.

Co to jest kompostowanie?

KOMPOSTOWANIE to naturalna metoda unieszkodliwiania i ekologicznego zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego, oparta na reakcjach biochemicznych przebiegających w glebie (mineralizacja powstanie z materiału organicznego materiału mineralnego i humifikacja – stopniowy rozkład substancji organicznej, w wyniku której powstają związki humusowe – próchnica), przy udziale licznych mikroorganizmów, głównie tlenowych, w rezultacie których powstaje substancja próchnicza, dzięki której gleba magazynuje więcej składników pokarmowych i udostępnia je roślinom.

Jakie są ZALETY kompostu?

 • dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych,
 • jest doskonale przyswajalny przez rośliny poprzez odpowiednie połączenia próchnicze, które gwarantują stopniowe i sukcesywne uwalnianie składników odżywczych,
 • jest bezpieczny, gdyż jego stosowanie nie grozi przenawożeniem roślin,
 • poprawia strukturę gleby,
 • zapewnia odpowiednie nawilżenie i napowietrzenie gleby.

Wykorzystanie pędów i gałęzi oraz zrębków do kompostowania

Rozdrobnione ścięte z zabiegów pielęgnacyjnych pędy i gałęzie stosujemy w kompostowniku do przekładania z innym materiałem, natomiast grube wióry i ścinki można wykorzystać jako drenaż – gałęzie na kompostownik mogą stanowić 10-15% jego objętości, pamiętając o tym, że jest to materiał ubogi w azot, dlatego należy mieszać rozdrobnione gałęzie z zasobnym w azot nawozem organicznym (np. obornik, ptasi pomiot) lub dodać azot zawarty w nawozie mineralnym (np. 20 g mocznika na każde 10 litrów pociętych gałęzi).

Zrębki są doskonałym materiałem do ściółkowania – okrywania gleby ściółką, warstwą 8-15 cm grubości, która zmniejsza zachwaszczanie upraw, poprawia wilgotność gleby i jej termiczność, chroni przed erozją i mineralizując się odżywia rośliny. Zrębki podczas rozkładu pobierają azot, dlatego należy je wzbogacić w nawozy azotowe w ilości co najmniej 2 dkg na 1 mściółki.

Zrębki kompostuj lub ściółkuj, ale nie spalaj odpadów z pielęgnacji drzew i krzewów uprawianych na działce.