Zarząd ROD

  1. Zakrzewski Jerzy – Prezes ROD

  2. Kolorz Wojciech – I Vice Prezes ROD

  3. Gawłowski Eugeniusz – II Vice Prezes ROD

  4. Ziemiński Stanisław – Sekretarz ROD

  5. Mielczarek Barbara – Skarbnik ROD

Księgowość prowadzi Ośrodek Finansowo- Księgowy PZD w Opolu.