1. 2002 r. – przeprowadzono remont kapitalny sieci energetycznej na „Relaks –I”.
 2. 2003 r. –  wykonano sieć energetyczną na „Relaks – II”.
 3. 2004 r. – wykonano sieć wodociągową na „Relaks – II”.
 4. 2005 r. – rozpoczęto budowę siedziby Zarządu ROD „Relaks’ w Brzegu przy ul. Fabrycznej 15.
 5. 2007 r. – z powodu wypowiedzenia umowy przez Jednostkę Wojskową w Brzegu dot. zasilania energetycznego ogrodu działkowego „Relaks – I i II” zmieniono dostawcę energii elektrycznej na dostawców „Relaks – I” TAURON, natomiast „Relaks – II” ZAKŁAD ENERGETYCZNY PKP GLIWICE.
 6. 2010 r. – zakończono budowę siedziby ROD „Relaks” w Brzegu, w którym podjął pracę Zarząd ROD „Relaks” przy jednoczesnym kontynuowaniu prac wykończeniowych.
 7. Lata 2011/15 – trwały prace modernizacyjne na terenach ogrodów działkowych
  • Ogrodzenia
  • Parkingi
 8. 2016 r. – przeprowadzono wodociągowanie ogrodu „Relaks – I”.
 9. 2017 r. – planowane wodociągowanie ogrodu „Relaks –III”, obecnie jeszcze „Kolejarz”.