O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Brzegu
informuje działkowców „Relaks-1” i „Relaks-2” iż Krajowy Zarząd
PZD ogłosił n/w konkursy krajowe dla ROD pn.

– „Najpiękniejsza działka roku 2023”
– „Warzywnik roku 2023”
-„Owoce z mojej działki 2023”

Wszelkich dodatkowych informacji oraz warunków udziału w
konkursach można uzyskać w „Domu Działkowca” ul. Fabryczna 15
w godzinach pracy Zarządu tj.:
 środy – godz. 10 00 – 14 00
 piątki – godz. 14 00 – 18 00

oraz pod numerem telefonu 662  477 650